Nội dung tin tức Nội dung tin tức

輸出加工区と工業団地の写真 輸出加工区と工業団地の写真
管轄組織 管轄組織


 

 

 

 

Lãnh đạo BQL hiện nay Lãnh đạo BQL hiện nay

 

Trưởng ban quản lý

Ông Hứa Quốc Hưng 

 

 


Phó ban

Ông Đào Xuân Đức

 

 


Phó Ban

Ông Phạm Thanh Trực

 

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45951456