Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
TIN TUYỂN DỤNG TIN TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng công chức năm 2019 tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019,

 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 tại Ban Quản lý như sau:

Stt

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí việc làm

Mã ngạch

Chuyên ngành yêu cầu

Số lượng người cần tuyển

1

Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Đại học

01.003

Đô thị học

01

 

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên dự tuyển xem tập tin đính kèm tại đây

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38243579