Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về các chỉ tiêu thông tin, mẫu biểu chứng từ khai báo khi làm thủ tục hải quan đối với phương tiện qua cửa khẩu theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Ngày 23/5/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2018/TT-BTC hướng dẫn các chỉ tiêu thông tin, mẫu biểu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh...

Ngày 23/5/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2018/TT-BTC hướng dẫn các chỉ tiêu thông tin, mẫu biểu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông, đường sắt.

Theo đó, các chỉ tiêu thông tin hướng dẫn khai báo khi làm thủ tục hải quan khi qua cửa khẩu cảng biển thông quan Cổng thông tin quốc gia quy định tại Phụ lục I, khi qua cửa khẩu đường hàng không được quy định tại Phụ lục II.

Các biểu mẫu chứng từ khai báo khi qua cửa khẩu đường hàng không được quy định tại Phụ lục III, khi qua cửa khẩu đường sắt quy định tại Phụ lục IV, khi qua cửa khẩu đường bộ và đường sông quy định tại Phụ lục V.

Các biểu mẫu chứng từ khai báo khi qua cửa khẩu cảng biển được thực hiện theo biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018 và bải bỏ Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35832292