Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt nam – Cuba

Ngày 8/4/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT...

Ngày 8/4/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt nam – Cuba.

Thông tư gồm có 4 Chương, 36 Điều và 4 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định chứng nhận và kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

- Chương II: Cách xác định xuất xứ hàng hóa: hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, cộng gộp…

- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa: bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Hiệu lực; Lưu trữ hồ sơ; Kiểm tra, xác minh xuất xứ và cho hưởng ưu đãi thuế quan; Trách nhiệm của nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu

- Chương IV: Điều khoản thi hành

Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường và hưởng ưu đãi thuế quan khi thực hiện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38008089