Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin “Kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ phòng, chống dịch COVID-19”

Để góp phần phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp dệt may thành phố đã tham gia sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn...

Để góp phần phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp dệt may thành phố đã tham gia sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT và theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

Hiện nay, Sở Công thương đã cập nhật, tổng hợp danh sách 19 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn trên địa bàn thành phố (Danh sách đính kèm).

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo các doanh nghiệp có nhu cầu mua khẩu trang vải hoặc cung ứng nguồn nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang vải với các doanh nghiệp nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38007983