Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 về hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, có 17 mẫu văn bản liên quan đến: thủ tục cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài; các văn bản giải trình, cam kết, xác nhận, thông báo liên quan đến dự án; các loại báo cáo định kỳ…

Thông tư quy định các trường hợp không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như: nhà đầu tư là tổ chức có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp thay đổi tên và mã số doanh nghiệp; nhà đầu tư là cá nhân có thay đổi loại giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi số, ngày cấp giấy tờ cá nhân của mình. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến dự án, nhà đầu tư chỉ cần cung cấp cho cơ quan liên quan bản chính để đối chiếu hoặc bản sao hợp lệ các loại giấy tờ đã được thay đổi.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015.

Các hồ sơ đã nộp trước khi Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được xử lý xong thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT nhưng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thực hiện theo Thông tư này.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37086025