Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ Phát triển DNNVV) là tổ chức tài chính Nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ Phát triển DNNVV) là tổ chức tài chính Nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai chương trình cho vay hỗ trợ mới của Quỹ theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP  ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

Theo đó, Quỹ thực hiện Nghị định 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuấ kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Qũy đối với DNNVV mức lãi suất cho vay ưu đãi mới như sau: mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 2,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 4,0%/năm.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có nhu cầu nghiên cứu thông tin chi tiết theo địa chỉ sau:

Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp)

Địa chỉ: Phòng 301 Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37957855/ 024.37957897 (số máy lẻ 379) hoặc số hotline 0867970880

Email: smedf@mpi.gov.vn.

Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Facebook: http://www.facebook.com/smedf.mpi ./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390763