Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về Bỏ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 – 2017...

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 – 2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Ngày 28/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT về việc Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Theo Thông tư số 14/2017/TT-BCT, thương nhân nhập khẩu một số sản phẩm thép quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công thương.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT, Giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng và có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công thương xác nhận. Để có Giấy phép nhập khẩu tự động, doanh nghiệp phải hoàn thành nhiều thủ tục, phải làm Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lên Bộ Công thương kèm Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: Tín dụng thư (L/C) hoặc chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Vân tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng.

Như vậy, với việc bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT của Bộ Công thương sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu một số sản phẩm thép.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33378389