Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (26/10/2017 18:14)

Ngày 25/09/2017 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện ban hành kế hoạch số 644/KH-TTII...


Ngày 25/09/2017 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện ban hành kế hoạch số 644/KH-TTII về tăng cường công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa các Tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện nhưng chưa đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định hiện hành thì phải liên hệ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng(mẫu bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kèm theo kế hoạch số 644/KH-TTII).

Hiện nay Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II  tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, và doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không đúng qui định pháp luật.

Đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016(10/10/2017)
Thông tin về khóa tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế”(3/10/2017)
Hỗ trợ triển khai công tác tuyển sinh chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố năm 2017 theo quyết định 2183/2017/QĐ-UBND(20/9/2017)
Thông tin về Bỏ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép(5/9/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
31853177