Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Quyết định số 6318/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND TP.HCM về chấp thuận cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV thực hiện thí điểm giá bán linh hoạt cho các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm

Để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững và tăng sản lượng tiêu thụ nước sạch...

Để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững và tăng sản lượng tiêu thụ nước sạch nhằm hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm, ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6318/QĐ-UBND về chấp thuận cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên thực hiện thí điểm giá bán linh hoạt cho các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm.

Theo đó, giá bán linh hoạt được áp dụng đối với sản lượng tiêu thụ tăng thêm, với tỷ lệ giảm giá bằng tỷ lệ nước tiêu thụ tăng thêm. Nhưng đảm bảo mức giá áp dụng linh hoạt luôn cao hơn 50% giá theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35385920