Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (4/4/2018 16:39)

Thực hiện theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước...


Thực hiện theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Quản lý) làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trong Quý I năm 2018, Ban Quản lý đã tiếp nhận, xử lý và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận cho 36 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX, KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình(3/4/2018)
Về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể đồ án QHCT XD tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và xã Bà Điểm huyện Hóc Môn.(2/3/2018)
Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh(8/2/2018)
Triển khai thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017 về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng(1/2/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33140497