Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Thông tư 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên (8/10/2019 23:57)

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2019/TT-BTC...


Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Theo đó, khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên thì doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ với mức:

- 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 03 triệu đồng/năm nếu là doanh nghiệp siêu nhỏ;

- 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 05 triệu đồng/năm nếu là doanh nghiệp nhỏ;

- 10% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 10 triệu đồng/năm nếu là doanh nghiệp vừa;

- Miễn hoặc giảm phí tư vấn theo từng vụ việc nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nếu trong năm doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sử dụng dịch vụ này và được hỗ trợ nhưng giá trị hỗ trợ chưa quá mức nêu trên thì cũng chỉ được hỗ trợ phần còn lại.

Trường hợp có sự điều chỉnh về giá trị hợp đồng tư vấn dẫn đến thấp hơn số tiền theo quyết định hỗ trợ hoặc vượt quá tỷ lệ quy định thì doanh nghiệp nhỏ và vừa báo cáo đơn vị hỗ trợ để xác định lại số tiền theo giá trị hợp đồng tư vấn đã điều chỉnh, đảm bảo tỷ lệ hỗ trợ theo đúng tiêu chuẩn…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.​

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm(7/10/2019)
Tọa đàm khoa học chủ đề “Tái cấu trúc các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả - hướng tới đổi mới sáng tạo”(7/10/2019)
Hội nghị Xuất khẩu Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2019(3/10/2019)
Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố(2/10/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798412