Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Hội nghị giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp về tình hình hoạt động KCX – KCN quý 1 năm 2021 và Kế hoạch trọng tâm quý 2 năm 2021 (8/4/2021 16:56)

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có buổi họp giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – khu công nghiệp...


Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có buổi họp giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – khu công nghiệp nhằm đánh giá tình hình hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp quý 1 năm 2021, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021 và thảo luận chuyên đề:“ Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Quản lý, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Ban Quản lý, Đại diện Đảng ủy các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Đại diện Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Đại diện Hiệp hội các khu công nghiệp Thành phố, Đại diện Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, Lãnh đạo các Công ty Phát triển Hạ tầng và Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TPHCM – là đơn vị tư vấn xây dựng đề án :“Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Thông qua cuộc họp, Ban Quản lý đã thông tin tình hình hoạt động các Khu chế xuất - khu công nghiệp quý 1 năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, Lãnh đạo các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - khu công nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động KCX – KCN. Lãnh đạo Ban Quản lý ghi nhận và chỉ đạo các Phòng chuyên môn phối hợp với các Sở ngành liên quan giải quyết, đảm bảo ổn định và phát triển hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đồng thời, tại Hội nghị, TS. Nguyễn Tấn Khuyên, giảng viên trường Đại học Kinh tế TPHCM - đơn vị tư vấn xây dựng Đề án: “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, đã trình bày chuyên đề “Phân tích thực trạng hoạt động và định hướng các KCN,KCX ở TP. HCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Thông qua phần thảo luận chuyên đề, đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh(6/4/2021)
Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội(6/4/2021)
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư(6/4/2021)
Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng(6/4/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798395