Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Thông báo bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (9/10/2019 11:20)

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 113/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường...


Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 113/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tư 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên(7/10/2019)
Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm(7/10/2019)
Tọa đàm khoa học chủ đề “Tái cấu trúc các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả - hướng tới đổi mới sáng tạo”(7/10/2019)
Hội nghị Xuất khẩu Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2019(3/10/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38533880