Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minhđược nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 104/QĐ-UBND-TC...

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 104/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40488498