Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 30/6/2020 Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020...

Ngày 30/6/2020 Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 với sự tham dự đại diện Sở ngành Thành phố và cơ quan báo đài.

Theo số liệu công bố, dưới tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, 6 tháng đầu năm 2020 tổng sản phẩm (GRDP) trong toàn Thành phố ước tăng 1,02% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức ước tính tăng trưởng 7,61% của 6 tháng năm 2019. Trong mức tăng trưởng chung 1,02% của kinh tế Thành phố, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,88%; khu vực thương mại dịch vụ tăng 0,67%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,04%.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 0,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 23,2%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 62,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,5%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính bằng 96,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư theo giá hiện hành ước đạt 173.132 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 163.173 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách Thành phố (trừ tạm ứng) ước thực hiện 29.672 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Thành phố xuất qua cảng Thành phố (kể cả dầu thô) ước đạt 19.087,6 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20.387,2 triệu USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê đã giải trình làm rõ các số liệu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655922