Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Cuộc họp giao ban 5 tháng năm 2020 giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh với các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp

Hội nghị giao ban giữa Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp với các Công ty Phát triển Hạ tầng khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố...

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Ban Quan lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý), Ông Nguyễn Hoàng Năng - Trưởng Ban Quản lý đã chủ trì Hội nghị giao ban giữa Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp với các Công ty Phát triển Hạ tầng khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố nhằm sơ kết tình hình hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp 5 tháng đầu năm và chương trình kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2020.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tại các KCX-KCN, thảo luận các kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp, các đề xuất, kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý 3 năm 2020.

Kết luận phiên họp, Ông Nguyễn Hoàng Năng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các Công ty Phát triển Hạ tầng trong việc quản lý, xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh, góp phần ổn định và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố trong 5 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Lãnh đạo các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - khu công nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc về đất đai, môi trường, lao động, an ninh trật tự, tình hình kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lãnh đạo Ban Quản lý ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - khu công nghiệp, chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết, đảm bảo ổn định và phát triển hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40578589