Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo nhân sự tháng 5/2020

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Tạ Chu Uyên Nguyên...

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Tạ Chu Uyên Nguyên, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40531025