Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo nhân sự tháng 4/2020

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã trao Quyết định bổ nhiệm...

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Lao động giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Lao động, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Tiếp đó, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Môi trường, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40435905