Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo nhân sự tháng 3/2020

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ký Quyết định số 22/QĐ-BQL về việc điều động và bổ nhiệm ông Đàm Trung Hiếu...

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ký Quyết định số 22/QĐ-BQL về việc điều động và bổ nhiệm ông Đàm Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Lao động, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40579849