Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 04/3/2020, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020...

Ngày 04/3/2020, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các KCX và KCN TP, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN TP. Hội nghị đã được nghe đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ các KCX và KCN TP. Qua hội nghị, Đảng ủy các KCX và KCN TP yêu cầu mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện theo các nội dung được giới thiệu gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị của mình.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40432000