Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Sáng 14/02/2020, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX - KCN TP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019...

Sáng 14/02/2020, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX - KCN TP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các KCX - KCN TP, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX - CN TP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng bộ các KCX - KCN TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó một số nội dung công tác đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ tình hình an ninh trật tự thu hút đầu tư tại các KCX - KCN và khu công nghệ cao Thành phố, tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương, triển khai kế hoạch về thực hiện chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 – 2020 của Thành phố.

Phát huy tốt lực lượng công nhân nồng cốt thực hiện việc tuyên truyền miệng, giải thích cho quần chúng và công nhân lao động nâng cao nhận thức không bị xúi giục, không tham gia tụ tập, biểu tình gây rối. Quan tâm lãnh đạo hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động, phong trào thu hút ngày càng nhiều lực lượng đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động tham gia; tổ chức tốt lao động hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các KCX - KCN và khu công nghệ cao Thành phố.

Hội nghị thống nhất cao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cũng như một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ các KCX - KCN TP đã đạt được; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch chính trị trọng tâm trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những vấn đề Đảng bộ cần lưu ý và định hướng thêm một số nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020, nhất là công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ các KCX và KCN TP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40617120