Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tổng kết Khối thi đua Đông Nam Bộ năm 2019

Nhằm Tổng kết hoạt động năm 2019 của Khối thi đua Đông Nam Bộ, vào ngày 10 tháng 01 năm 2020...

Nhằm Tổng kết hoạt động năm 2019 của Khối thi đua Đông Nam Bộ, vào ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất miền Đông Nam Bộ năm 2019.

Khối thi đua Đông Nam Bộ trực thuộc sự quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 09 đơn vị: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Ninh Thuận (Khối trưởng), Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận (Khối phó), Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tây Ninh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua báo cáo năm 2019 cho thấy, các Ban Quản lý thuộc Khối Miền Đông Nam Bộ đã thực hiện tích cực và đầy đủ các nội dung: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, giao ban của Khối theo kế hoạch đề ra; tích cực tham gia và đóng góp ý kiến trong xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động và các nội dung chuyên đề sinh hoạt, đăng ký nội dung, danh hiệu thi đua, ký kết giao ước thi đua.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, đảm bảo đúng người, đúng việc. Đối tượng khen thưởng được chú trọng hơn đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; việc thực hiện khen thưởng theo hướng phát huy tác dụng nêu gương, giáo dục khích lệ tinh thần phấn đấu của toàn thể CBCC và người lao động.

Công tác thi đua khen thưởng đã được nâng cao về chất lượng hiệu quả, từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động so với trước đây, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ những cách làm hay về hoạt động thu hút đầu tư, cải cách hành chính, quản lý môi trường,… và những khó khăn của đơn vị trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong các Khu.

Năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận sẽ làm khối Trưởng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm khối Phó.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40461548