Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 14/11, Đảng ủy các KCX và KCN TP tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW...

Sáng ngày 14/11, Đảng ủy các KCX và KCN TP tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số nội dung cơ bản về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019. Tham dự và chủ trì hội nghị đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các KCX và KCN TP.

Hội nghị được nghe đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các KCX và KCN TP thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Huỳnh Dũng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các KCX và KCN TP trình bày, hướng dẫn về công tác đại hội; và triển khai một số nội dung cơ bản về công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019.

Thống nhất một số ý kiến phát biểu tại hội nghị về nội dung và cách tổ chức đại hội, đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các KCX và KCN TP, chủ trì hội nghị nhấn mạnh: với tinh thần tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã triển khai, quán triệt cụ thể những quan điểm định hướng, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các KCX và KCN TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung xây dựng dự thảo các văn kiện; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc; xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện chuẩn bị đại hội bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng các cấp. Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ chủ chốt Đảng bộ kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương và Thành ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên …

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40457545