Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TĐTN-BTG về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019...

Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TĐTN-BTG về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019; Kế hoạch phối hợp số 12-KHPH/CĐ-ĐTN giữa Công Đoàn và Đoàn Thanh niên KCX và KCN Thành phố. Ngày 19/10/2019, tại Khu Chế xuất Tân Thuận (Quận 7), Công Đoàn và Đoàn Thanh niên KCX và KCN TP phối hợp Quận đoàn 7 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Lệ Huyền, Phó Bí thư Đoàn các KCX và KCN TP; đồng chí Ngô Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Quận đoàn 7; đại diện Công đoàn các KCX và KCN TP cùng hơn 150 công đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động đang làm việc tại KCX Tân Thuận tham dự.

Bên cạnh vở kịch pháp luật "Câu chuyện cần biết" do Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố biểu diễn, hội nghị được luật sư Đoàn Trí Phồn và cộng sự đã trực tiếp tư vấn, giải đáp các câu hỏi của đoàn viên thanh niên công nhân tham dự chương trình xoay quanh Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Cư trú.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên công nhân và người lao động trong thời gian qua luôn được Ban Thường vụ Đoàn các KCX và KCN TP quan tâm. Qua hội nghị, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao Thành phố về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh niên công nhân.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40617681