Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 113/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường...

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 113/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38538917