Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 113/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường...

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 113/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40461233