Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tọa đàm khoa học chủ đề “Tái cấu trúc các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả - hướng tới đổi mới sáng tạo”

Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tái cấu trúc các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. HCM hiệu quả - hướng tới đổi mới sáng tạo”...

Sáng ngày 04/10/2019 tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tái cấu trúc các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. HCM hiệu quả - hướng tới đổi mới sáng tạo”, đây là một trong những hoạt động nhằm mục đích trưng cầu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, phục vụ cho việc xây dựng Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tham dự buổi tọa đàm có Ông Nguyễn Phương Đông – Phó Giám đốc Sở Công Thương và các đại biểu của các Sở ban ngành Thành phố gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông - Vận tải, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Miền Nam (Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Viện Nghiên cứu Phát triển  -Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và lãnh đạo của 15 Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN

 

Ông Đào Xuân Đức – Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và GS.TS Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chủ trì buổi Tọa đàm.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo về thực trạng phát triển các KCX, KCN trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2018, khung phân tích chung của đề án nghiên cứu và các bài tham luận về Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ từ nay đến năm 2025 của Sở Công Thương Thành phố và Định hướng phát triển Khu chế xuất Tân Thuận của Công ty TNHH Tân Thuận. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận vào các vấn đề chính như khung phân tích, cách tiếp cận, hiện trạng và định hướng phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM. Các đại biểu thống nhất với hiện trạng KCX, KCN hiện nay, trước bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải chuyển đổi KCN theo hướng đổi mới, sáng tạo. Do đó nhóm nghiên cứu phải khảo sát, đánh giá cụ thể từng KCX, KCN. Đồng thời cần tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách cho phát triển KCX, KCN và cơ chế đồng thuận giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40559985