Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tố chức Hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố...

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tố chức Hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố. Dịch vụ bản đồ số là dịch vụ quan trọng cần thiết thuộc nền tảng HCM LGSP cho các phần mềm ứng dụng để phục vụ tham chiếu và lưu trữ thông tin địa chỉ với 1 mã vị trí địa lý thống nhất chung (Geocode) một cách chính xác, trực quan trên bản đồ số. Từ đó hình thành các lớp dữ liệu có thể liên kết, chồng các lớp dữ liệu, chia sẽ dữ liệu thống nhất trên nền hệ thống thông tin địa lý thống nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của các Sở, Ban ngành, UBND quận huyện cũng như các kinh nghiệm đóng góp từ các chuyên gia trong lĩnh vực để có giải pháp xây dựng được kho dữ liệu dùng chung, tích hợp các tập dữ liệu trên cơ sở bắt đầu từ 3 nhóm dữ liệu gốc về Người dân, Doanh nghiệp, Bản đồ số và cơ sở dữ liệu Mã và Danh mục. Bởi vì, hiện nay, hiện trạng chung của Thành phố các dữ liệu phân tán tại các cơ quan quản lý chuyên ngành, chưa có bản đồ số chung thống nhất cho Thành phố đảm bảo Kiến trúc chính quyền điện tử theo Quyết định 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Thành phố về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, Bà Võ Thị Trung Trinh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận: sẽ tổng hợp ý kiến , đề xuất các Sở, Ban ngành, UBND quận, huyện, tham mưu UBND Thành phố về xây dựng quy chế và các giải pháp tối ưu đề thực hiện triển khai sớm bản đồ số dùng chung của Thành phố trong năm 2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39789457