Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Đảng ủy Các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) và trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9 năm 2019.

Ngày 30/8, Đảng ủy Các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Ngày 30/8, Đảng ủy Các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Đến dự buổi họp mặt, có đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố; đồng chí Ngô Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Cấp ủy cơ sở, các đoàn thể, Hiệp hội cùng với sự hiện diện của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Ngô Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố đọc diễn văn ôn truyền thống kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019).

Tại buổi họp mặt, đồng chí Ngô Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố đọc diễn văn ôn lại truyền thống kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) - một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử để dẫn đến sự kiện trọng đại của cả dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi này là một trong những sự kiện, một bước ngoặt trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. 74 năm về trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thể hiện sức mạnh của lòng dân, thể hiện bài học đại đoàn kết, là uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng từ đường lối, chủ trương đến con người.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trao Huy hiệu Đảng 30 năm cho đảng viên.

Kế thừa và phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nhân dịp này, Đảng ủy đã trao tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho 1 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38539460