Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Đoàn các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tình hình Biển Đông.

Ngày 11/8/2019, Đoàn các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (Đoàn Các Khu) tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình Biển Đông...

Ngày 11/8/2019, Đoàn các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (Đoàn Các Khu) tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình Biển Đông cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn các Khu, Ban Chấp hành cơ sở Đoàn trực thuộc và gần 100 cán bộ, đoàn viên là Ban Chấp hành chi đoàn doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao Thành phố.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Võ Hồng Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố, đồng thời cũng là báo cáo viên hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu được nghe Chuyên đề “Tình hình Biển Đông hiện nay và những giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo của Việt Nam”.

Đồng chí Võ Hồng Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố báo cáo tại hội nghị.

Thời gian qua, công tác tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế là việc làm định kỳ, thường xuyên của cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố. Thông qua hội nghị, Đoàn Các Khu nắm bắt được tình hình dư luận xã hội tại cơ sở, đồng thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nhất là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin; bên cạnh đó tuyên truyền, giáo dục giúp cho đoàn viên, thanh niên công nhân tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn tại khu, hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển doanh nghiệp theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38530124