Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và định hướng của Ngân hàng nhà nước(NHNN), nhiều tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và định hướng của Ngân hàng nhà nước(NHNN)...

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và định hướng của Ngân hàng nhà nước(NHNN), nhiều tổ chức tín dụng đã quyết định giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể:Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và định hướng của Ngân hàng nhà nước(NHNN), nhiều tổ chức tín dụng đã quyết định giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể:

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và định hướng của Ngân hàng nhà nước(NHNN), nhiều tổ chức tín dụng đã quyết định giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể:

Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Vietcombank quyết định tiếp tục giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân. Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 1,0%/năm so với mức quy định của NHNN, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay hiện hữu và các khoản cho vay mới thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - BIDV công bố giảm lãi suất cho vay còn 5,5%/năm đối với đối tượng ưu tiên là kinh doanh hàng xuất khẩu; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ kinh doanh doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh việc giảm trần lãi suất cho 03 nhóm đối tượng ưu tiên nêu trên, BIDV còn triển khai 2 gói tín dụng với quy mô lên tới 70.000 tỷ đồng với lãi suất giảm 0,5%/năm so với hiện nay. Trong đó, gói tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô 60.000 tỷ đồng; gói tín dụng ngắn hạn dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với 05 lĩnh vực ưu tiên so với mặt bằng hiện tại.

 Một số ngân hàng TMCP tư nhân như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN (Techcombank),…cũng công bố hạ lãi suất cho vay từ ngày 01/8/2019 với các gói cho vay ưu đãi tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đây là một sự nỗ lực lớn của ngành ngân hàng để tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38530746