Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hưởng ứng hoạt động Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019

Nhằm hưởng ứng hoạt động Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019, hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa áo dài, quảng bá và đề cao giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam...

Nhằm hưởng ứng hoạt động Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019, hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa áo dài, quảng bá và đề cao giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam, tạo phong trào rộng khắp và gần gũi để áo dài trở thành niềm tự hào của người Việt do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố mặc áo dài từ ngày 03/3/2019 đến 17/3/2019.

Căn cứ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã ban hành Thông báo số 813/TB-BQL ngày 28/02/2019 về việc phát động trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động nữ đang công tác tại Ban Quản lý hưởng ứng hoạt động của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019 theo hình thức mặc áo dài vào ngày thứ 2 hàng tuần trong suốt tháng 3 năm 2019.

Ban Quản lý thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động được biết và tích cực tham gia, hưởng ứng./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38529120