Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố với Huyện ủy Bình Chánh năm 2018

Thực hiên Quy chế phối hợp với Huyện ủy Bình Chánh, ngày 01 tháng 3 Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp với Huyện ủy Bình Chánh năm 2018...

Thực hiên Quy chế phối hợp với Huyện ủy Bình Chánh, ngày 01 tháng 3 Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp với Huyện ủy Bình Chánh năm 2018. Tham dự hội nghị về phía Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố có đồng chí Võ Cao Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy cùng lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tại khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Bình Chánh năm 2018.

Kết quả trong năm 2018, công tác triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị được thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả cao; các cơ quan, đơn vị các cấp được quan tâm, tình hình an ninh trật tự ổn định; công tác xây dựng lực lượng chính trị ngày càng phát triển, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đảng viên, đoàn viên, công nhân, người lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo mục tiêu quy chế phối hợp mà hai bên thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37230080