Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng

Ngày 13/02/2019, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Văn bản số 459/UBND-KT về hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng Thành phố giai đoạn 2018-2020...

Ngày 13/02/2019, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Văn bản số 459/UBND-KT về hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng Thành phố giai đoạn 2018-2020 với các nội dung được hỗ trợ như sau:

1. Về mặt bằng:

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính khi các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất.

Ưu tiên bố trí quỹ đất công nghiệp cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng trên địa bàn Thành phố.

2. Về cơ chế vốn:

- Được hưởng chính sách ưu đãi trong các Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố,

- Được hỗ trợ tham gia chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực được ưu tiên sử dụng cho các công trình đầu tư công, mua sắm công của Thành phố.

3. Về khoa học - công nghệ:

Doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được ưu tiên xem xét tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố và Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ:

- Hỗ trợ đào tạo, tư vấn giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ giải quyết tranh chấp và xác lập quyền nhãn hiệu của các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện để được Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Hỗ trợ doanh nghiệp thành lập, trích và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp có hiệu quả.

- Hỗ trợ tham gia chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên.

- Hỗ trợ tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ.

Hướng dẫn, tư vấn: đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và bảo vệ quyền của chủ sở hữu khi có hành vi xâm phạm quyền.

4. Về đào tạo nhân lực:

- Các Doanh nghiệp gửi nhu cầu đào tạo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước tháng 3 hàng năm để tổng hợp và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phổ nội dung đào tạo theo nhu cầu cửa doanh nghiệp.

- Được ưu tiên và hỗ trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước do Thành phổ tổ chức.    

Lãnh đạo Thành phố thăm doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao đầu năm 2019

5. Về xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu:

- Được hỗ trợ kinh phí tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố tại các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

- Ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hoạt động kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp với các nhà phân phối trong và ngoài nước.

- Được mời tham gia các đoàn khảo sát thị trường do Thành phố tổ chức (hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay theo quy định).

- Được hỗ trợ giới thiệu, quảng bá miễn phí trên các trang web của các Sở chuyên ngành, cơ quan xúc tiến của Thành phố, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Sài Gòn giải phóng, các ấn phẩm chuyên đề và chương trình phát thanh, truyền hình của Thành phố.

- Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng Thành phố được ưu tiên sử dụng trong các dự án, công trình đầu tư công, mua sắm công thên địa bàn Thành phố.

6. Về hỗ trợ thủ tục hành chính về thuế, hải quan cho doanh nghiệp:

Được hỗ trợ thủ tục hành chính về thuế, hải quan trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40489758