Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025

Sáng ngày 09/9, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ...

Sáng ngày 09/9, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN TP đã quán triệt mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời đề nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng ban, cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên nội dung nghị quyết bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng để Nghị quyết thật sự thấm nhuần trong cán bộ đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong lực lượng công nhân người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Hứa Quốc Hưng cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần xem việc quán triệt nghị quyết cho cán bộ đảng viên là nội dung quan trọng; trong quán triệt, triển khai nghị quyết cần liên hệ thực tiễn đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp. Chú ý các nội dung trọng tâm đã được Đại hội thông qua cần phải tập trung nghiên cứu và cụ thể hóa nội dung gắn với nghị quyết của từng đơn vị để triển khai đến cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch của cơ sở đảm bảo tính phù hợp, thực tiễn trong triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 chuyên đề lớn: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39777750