Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Đối thoại trực tiếp – Hiện thực hóa quy chế dân chủ cơ sở

Vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý.

Chủ tọa hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, ông Phạm Thanh Trực – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý, Trưởng Phòng Quản lý Môi trường, ông Nguyễn Quốc Vĩnh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Quản lý, Phó Trưởng phòng quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Vĩnh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Quản lý đã thông qua bảng tổng hợp ý kiến góp ý nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 và các đóng góp khác của công chức - người lao động cơ quan ban quản lý. Qua các nội dung góp ý và phát biểu trực tiếp tại hội nghị, cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rất quan tâm đến các nội dung hoạt động của Ban quản lý 6 tháng qua; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Năng – Trưởng Ban Quản lý cám ơn những ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm với mục đích xây dựng tổ chức ngày càng tốt hơn, vững mạnh hơn, đồng thời tiếp thu các ý kiến hợp lý về thực hiện chính sách hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38530484