Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 - Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ

Ngày 11/01/2019, tại trụ sở Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018...

Ngày 11/01/2019, tại trụ sở Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban cùng chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 09 đơn vị thành viên: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (Cụm trưởng), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Cụm phó), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.


Đại diện Cụm trưởng và cụm phó Cụm thi đua

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, Cụm trưởng Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ, Hội nghị đã trao đổi và thống nhất thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ năm 2018; bảng chấm điểm thi đua và đề xuất các ý kiến góp ý phương hướng hoạt động năm 2019.

Hội nghị đã bình chọn và đề xuất tặng bằng khen, cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong Cụm, cụ thể:

  • Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  • Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thống nhất bầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận làm Cụm trưởng năm 2019 và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận làm Cụm phó năm 2019.

Cũng trong Hội nghị, Cụm trưởng Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã phát động thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019, phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị năm 2019, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Cụm Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ nói riêng và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38435293