Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tổ chức lớp tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội trong lực lượng công nhân nòng cốt tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố năm 2019.

Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố tổ chức tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu xử lý các “Điểm nóng” trong lực lượng công nhân nòng cốt...

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 03/01/2019 của Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố, sáng ngày 13/01 Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố tổ chức tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu xử lý các “Điểm nóng” trong lực lượng công nhân nòng cốt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao thành phố năm 2019 dịp giáp Tết.

Công tác tập huấn được tổ chức thành 03 lớp tại các cụm KCX Linh Trung, KCN Tân Tạo, KCX Tân Thuận. Đối tượng tham gia tập huấn là công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp với số lượng 20 đội, 358 thành viên. Nội dung tập huấn tập trung vào công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong công nhân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến diễn biến, tư tưởng, thái độ đối với các vấn đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, đơn vị; đồng thời nắm bắt dư luận của công nhân và người lao động đối với chương trình hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân của chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Thông qua buổi tập huấn công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong công nhân lao động để tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục cho công nhân lao động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, công ty hạ tầng và các đơn vị có liên quan chỉ đạo để tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo công nhân lao động của các thế lực thù địch; tham mưu xử lý các điểm nóng phát sinh tại đơn vị trong thời gian tới.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39789100