Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Cuộc họp giao ban 9 tháng năm 2018 giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh với các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp

Nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018...

Nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã tổ chức cuộc họp giao ban với các Công ty Phát triển Hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp vào sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý, Ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Quản lý cùng thành viên Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng KCX - KCN.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tại các KCX-KCN, thảo luận các kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp, các đề xuất, kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2018. Hội nghị cũng đã phổ biến, triển khai lấy ý kiến các Công ty về nội dung đăng ký kế hoạch năm 2019 và Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các Công ty Phát triển Hạ tầng KCX-KCN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37085994