Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tập huấn hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Vào 02 ngày 14 và 26 tháng 12 năm 2018, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...

Với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, thực hiện cải cách hành chính, vào 02 ngày 14 và 26 tháng 12 năm 2018, Ban Quản lý các Khu Chế xuất  và Công nghiệp Thành phố đã tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức Văn phòng và các phòng chuyên môn.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là Tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về hệ thống quản lý chất lượng, đưa ra chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng với tư duy khoa học, đảm bảo linh hoạt, không cứng nhắc và phù hợp với thực tế hoạt động của từng tổ chức.

Việc đáp ứng tiêu chuẩn này sẽ giúp Ban quản lý nâng cao năng lực quản lý hành chính thông qua việc sắp xếp trình tự thụ lý và giải quyết công việc đảm bảo tính thống nhất, làm việc theo hệ thống giúp ngăn chặn được các sai sót, cán bộ công chức nâng cao thêm tinh thần trách nhiệm, tự kiểm soát tốt công việc của mình, thực hiện tốt phương châm “Minh bạch – Chính xác – Đúng pháp luật”.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37093023