Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (Ban Chỉ đạo) Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tổ chức tọa đàm giải pháp “Nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ”

Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tổ chức tọa đàm giải pháp “Nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ”...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, trong hai ngày 01 và 02 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (Ban Chỉ đạo) Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tổ chức tọa đàm giải pháp “Nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ” và giao lưu học tập kinh nghiệm với Ban quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Bạc Liêu. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Phạm Huy Thông - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các doanh nghiệp tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao Thành phố trong thời gian qua; vai trò của các cấp ủy đảng, đoàn thể trong việc lãnh đạo, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; thảo luận, tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Huy Thông - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo đã nêu ra các nội dung và giải pháp cụ thể để Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37086034