Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (13/1/2021 14:08)

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT...


Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT quy định hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Thông tư quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và một số điều tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chí phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2021. Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020(8/1/2021)
Hội nghị tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội năm 2020(29/11/2020)
Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố với các Quận ủy, Huyện ủy giai đoạn 2017 – 2020(27/11/2020)
Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu(23/11/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38813630