Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Tổng kết thi đua khen thưởng Khối thi đua Đông Nam Bộ năm 2020 (21/1/2021 15:21)

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Khối thi đua Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021...


Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Khối thi đua Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tham dự hội nghị là đại diện lãnh đạo 08 đơn vị gồm: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận,  Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

Tại hội nghị, đã thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Căn cứ trên kết quả hoạt động của năm 2020, Khối thi đua các thống nhất bình chọn, đề xuất Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận nhận Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban quản lý các KCN Đồng Nai nhận Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động của Khối vào năm 2021, các thành viên trong khối đã thống nhất đề cử Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu làm khối trưởng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai làm khối phó và tổ chức ký kết giao ước thi năm 2021 cam kết thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, thành phố đề ra, tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế(12/1/2021)
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020(8/1/2021)
Hội nghị tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội năm 2020(29/11/2020)
Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố với các Quận ủy, Huyện ủy giai đoạn 2017 – 2020(27/11/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38833501