Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (7/6/2021 16:46)

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội...


Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) tiếp nhận trực tiếp những thủ tục hành chính sau:

  1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế.

  2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế.

  3. Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

  4. Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

  5. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Đối với các thủ tục hành chính khác, Ban Quản lý tạm ngừng tiếp nhận đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông báo nhân sự tháng 6/2021(31/5/2021)
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày(25/5/2021)
Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới(11/5/2021)
Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật(6/5/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40200393