Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Thông báo công tác nhân sự tháng 03/2021 (5/3/2021 16:51)

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ký ban hành Quyết định số 16/QĐ-BQL về việc phân công ông Nguyễn Thanh Bình...


Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ký ban hành Quyết định số 16/QĐ-BQL về việc phân công ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng phụ trách Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng đến khi Trưởng Ban Quản lý ban hành Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng(5/2/2021)
Ban Quản lý chúc Tết Thành phố Thủ Đức(4/2/2021)
Ban Quản lý chúc Tết Quận 7 và huyện Nhà Bè(4/2/2021)
Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thăm chúc tết Doanh nghiệp tại Khu chế xuất Linh Trung I năm 2021(4/2/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45908548