Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Hội nghị giao ban Khối thi đua 9 (9/4/2021 9:02)

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Khối thi đua 9 đã tổ chức họp giao ban triển khai các nhiệm vụ năm 2021 của Khối. Khối thi đua 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố...


Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Khối thi đua 9 đã tổ chức họp giao ban triển khai các nhiệm vụ năm 2021 của Khối. Khối thi đua 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố gồm 06 đơn vị: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Khối trưởng), Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Khối phó), Ban An toàn Giao thông Thành phố, Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã thảo luận và thông qua các nội dung: Quy chế hoạt động Khối thi đua 9 năm 2021; Kế hoạch hoạt động Khối thi đua 9 năm 2021; Thang bảng điểm thi đua Khối thi đua 9 năm 2021; Giao ước thi đua Khối thi đua 9 năm 2021. Theo đó, năm 2021, Khối Thi đua 9 sẽ tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề, 01 hoạt động về nguồn tại Trung ương cục miền Nam và thực hiện công tác xã hội là chăm lo cho một số hộ gia đình chính sách khó khăn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hội nghị giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp về tình hình hoạt động KCX – KCN quý 1 năm 2021 và Kế hoạch trọng tâm quý 2 năm 2021(6/4/2021)
Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh(6/4/2021)
Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội(6/4/2021)
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư(6/4/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45909135