Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày (26/5/2021 8:22)

Thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề trọng tâm “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”...


Thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề trọng tâm “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với các thủ tục hành chính sau:

  1. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

  2. Thủ tục Thu hồi Giấy phép lao động.

  3. Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới(11/5/2021)
Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật(6/5/2021)
Buổi tiếp đón Tổng Lãnh sự Ấn Độ làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố(4/5/2021)
Họp mặt doanh nghiệp thường niên triển khai chương trình công tác năm 2021 và ký kết hợp tác giữa HBA và các đối tác chiến lược(27/4/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45955201