Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg...

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Trong thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, lượng tiêu thụ chưa cân bằng với lượng phát thải, tổng khối lượng tro, xỉ, thạch cao lưu giữ tại bãi chứa của các nhà máy hiện còn rất lớn và vẫn tiếp tục tăng cao; nhiều bãi thải chỉ còn khả năng lưu chứa trong một vài năm tới. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Xây dựng: Chủ trì, phối hợp nghiên cứu các ứng dụng mới; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật; chỉ đạo các nhà máy xi măng, các trạm nghiền xi măng tăng cường sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm phụ gia; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

2. Bộ Công Thương: chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án đảm bảo lượng thải chứakhông vượt quá 2 năm sản xuất. Hoàn thiện công tác hướng dẫn hạch toán chi phí trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành hướng dẫn việc đồng xử lý tro, xỉ, thạch cao trong sản xuất trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn việc chôn lấp trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường.

4. Bộ Giao thông vận tải: chỉ đạo ưu tiên sử dụng tro, xỉ vào các dự án giao thông.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: sử dụng bã thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất phân bón,  trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

6. Bộ Khoa học và Công nghệ: ưu tiên, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, thạch cao. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công bố công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết 

8. Các chủ cơ sở phát thải: tổ chức xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất; thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao do đơn vị lập và phê duyệt, bao gồm các thông tin: lượng phát thải, khối lượng tiêu thụ theo từng lĩnh vực trong năm (sản xuất vật liệu xây, xi măng, vật liệu san lấp...); tổng khối lượng tro, xỉ, thạch cao tồn đọng tại bãi chứa.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40832381