Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo nhân sự tháng 01 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày08 tháng 01 năm 2018của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh...

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày 08 tháng 01 năm 2018của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc biệt phái bà Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, phân công giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công. Thời gian biệt phái là 01 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35385913